• Сортировка:
 • новые
 • цена
 • название
Тубус для маркерных поплавков Traper 10x28cm
 • Бренд: Traper
 • ссылка: https://rybolovnyi.ru/catalog/prinadlejnosti/chekhly-dlya-rybalki/chekhly-dlya-snastey/tubus-dlya-markernykh-poplavkov-traper_1/
 • Производитель: Traper
 • Размеры: 10 x 28 см
1 165 руб
Сумка-чехол Traper жесткая для кормушек и грузил 28х10х6 см
 • Бренд: Traper
 • ссылка: https://rybolovnyi.ru/catalog/prinadlejnosti/chekhly-dlya-rybalki/chekhly-dlya-snastey/sumka-chekhol-traper-zhestkaya-dlya-kormushek-i-gruzil-28kh10kh6-sm/
 • Производитель: Traper
 • Габариты: 28х10х6 см
764 руб
Сумка-чехол Traper жесткая для кормушек и грузил 16х16х9 см
 • Бренд: Traper
 • ссылка: https://rybolovnyi.ru/catalog/prinadlejnosti/chekhly-dlya-rybalki/chekhly-dlya-snastey/sumka-chekhol-traper-zhestkaya-dlya-kormushek-i-gruzil-16kh16kh9-sm/
 • Производитель: Traper
 • Габариты: 16х16х9 см
874 руб
Сумка-чехол Traper жесткая для кормушек и грузил 16x10x9 см
 • Бренд: Traper
 • ссылка: https://rybolovnyi.ru/catalog/prinadlejnosti/chekhly-dlya-rybalki/chekhly-dlya-snastey/sumka-traper-zhestkaya-dlya-kormushek-i-gruzil/
 • Производитель: Traper
 • Габариты: 16х10х9 см
764 руб
Чехол Aquatic ЧП-03 для поплавков (42 см)
 • Бренд: Aquatic
 • ссылка: https://rybolovnyi.ru/catalog/prinadlejnosti/chekhly-dlya-rybalki/chekhly-dlya-snastey/chekhol-aquatic-chp-03-dlya-poplavkov-42-sm/
 • Производитель: Aquatic
 • Вес: 500 g
 • Габариты: 42 см
130 руб
Чехол Aquatic Ч-28 для шпуль (29 см)
 • Бренд: Aquatic
 • ссылка: https://rybolovnyi.ru/catalog/prinadlejnosti/chekhly-dlya-rybalki/chekhly-dlya-snastey/chekhol-aquatic-ch-28-dlya-shpul-29-sm/
 • Производитель: Aquatic
 • Вес: 250 g
 • Габариты: 29х20х14 см
636 руб
Чехол для поплавков Акватик
 • Бренд: Aquatic
 • ссылка: https://rybolovnyi.ru/catalog/prinadlejnosti/chekhly-dlya-rybalki/chekhly-dlya-snastey/chekhol-aquatic-chp-01-dlya-poplavkov-36-sm/
 • Производитель: Aquatic
 • Вес: 300 g
 • Габариты: 36 см
400 руб
Чехол Aquatic Ч-08М для бл;сен и воблеров
 • Бренд: Aquatic
 • ссылка: https://rybolovnyi.ru/catalog/prinadlejnosti/chekhly-dlya-rybalki/chekhly-dlya-snastey/chekhol-aquatic-ch-08m-dlya-blyosen-i-voblerov/
 • Производитель: Aquatic
 • Габариты: 15х11х3 см
245 руб
Чехол Акватик Ч-08 для блесен и воблеров
 • Бренд: Aquatic
 • ссылка: https://rybolovnyi.ru/catalog/prinadlejnosti/chekhly-dlya-rybalki/chekhly-dlya-snastey/chekhol-dlya-blyosen-i-voblerov-aquatic-ch-08/
 • Производитель: Aquatic
 • Вес: 130 g
 • Габариты: 20х13х3 см
280 руб